↑ Return to Legacy

Pravidla

Všeobecné pravidlá pre hráčov

Každý hráč hrajúci na serveroch Rustfansite automaticky súhlasí s týmito pravidlami !!!

Tato pravidla platí pre všetkých užívateľov ktorí prišli na server, neznalosť pravidiel neospravedlňuje !!!

Majiteľ si vyhradzuje pravo na zmenu a úpravy týchto pravidiel, nastavenia serveru, atd, podľa potreby, bez upozornenia

Majiteľ nie je zodpovední za škodu morálnu či materiálnej povahy , ktorá pravdepodobne priamo nebo nepriamo bola spôsobená herným serverom ani za chyby, poruchy hry na herným serveru nebo webu bez ohľadu na ich príčiny

Majiteľ serveru  nezaručuje 100% dostupnosť serveru obecne nezaručuje vôbec nič. Služba môže byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia čiastočne pozastavená alebo úplne zrušená.

Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidla, VIP., nastavenie servera……




Herné Pravidlá

 1. Na serveri je prísne zakázané používať všetky programy a podobné veci, ktoré poskytujú výhodu nad ostatnými hráčmi. Anticheat detekuje tzv duckovanie číže ak budeš duckovať dostaneš ban.
 2. Je prísne zakázané používať akékoľvek chyby, nedostatky v hre ( bugovanie sa do pece, kameňov, beden, barikad,dávať veci pod dvere, pod foundation, pokládať boxy na spacáky, odpájať sa pod foundationom atď
 3. Je zakázané bugovať itemy, herne peniaze
 4. Hráč je povinní nahlásiť hráča, ktorý sa dopustiť porušeniu pravidiel, inak sa stávate spolupáchateľom
 5. Je zakázané žiadať po administrátoroch itemy, teleport a podobne veci
 6. Je zakázané stavať domy do ktorých sa nedá dostať bez lagu nebo použitia /destroy, všetky domy sa musia dať raidnut
 7. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom vynášať veci z ARÉNY alebo ju hocijako ináč využívať okrem toho, načo je určená
 8. Je zakázané pokladať ohnište spacáky bedny atd na zem vedľa sebe vo veľkom množstve bez nejakého využitia
 9. Je zakázané stavať  tzv hradby okolo domu, povolene je použivať spiky v malom množstve a foundationy s piliermi
 10. Strata itemu spôsobene lagom, bugom alebo pádom servera sú nevratné ( Rollback )
 11. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znižovať rýchlosť internetu, používať programy ktoré spôsobujú lagy servera,lagy ostatním hráčom, tiež vyťahovať internetový kabel a podobné veci
 12. Je zakázané predávať itemy v čase, keď na dom hráča položil druhý hráč C4 prípadne použije granáty
 13. Je zakázané zastavovať a ničiť v čase ked je dom pod útokom ostatných hráčov, po dobu 10 minuť od položenia poslednej C4 ( potrebné doložiť video dôkaz)
 14. Je zakázané pokládaní čehokoli kromě barikád  a beden pred dvere cudzieho domu
 15. Je zakázané držanie dverí ostatným hráčom
 16. Je zakázané zakladať klan s názvom / TAG ktorý bude obsahovať nadávku, nevhodné znaky a podobne, takéto klany budu bez milosti a bez navrátenia zmazané
 17. Je zakázané vytvárať viac účtov s účelom nejakého zisku ( herné peniaze ,kity, itemy a pod )
 18. Je zakázané klamlivo odpovedať na otázky ostatných hráčov  napr  ” jak vyhodím hráča z klanu ? ”   a hráč odpovie ” clan disband ( zrušenie klanu ) ”  ( za toto porušenie je trest  zrušenie vlastného klanu alebo ban )
 19. Je zakázané zabiť hráča, na ktorého ste sa teleportovali
 20. Je zakázáno navádzanie hráčov k porušovaniu pravidiel.
 21. VIP hráči podporujú server. Nehovorte, nepíšte o nich negatívne, Uvedomte si, že vip hráči tieto serveri podporili aby mohli fungovať, zatiaľ čo ostatní tu hrajú zadarmo. Nebyť ich tak by ste tu nehrali.
 22. Je zakázané akokoľvek upravovať / zmeniť nastavenie klienta RUSTFANSITE = PERMA BAN
 23. Výhovorky na ostatných hráčov neakceptujem, hraj tak aby si neporušoval pravidlá ty




CHAT / VOICE 

23. Nadávky urážky  v herným chatu, voice sú zakázané ! môžete dostať ban až na niekoľko dni

24. Je prísne zakázaná reklama na akýkoľvek web, server, teamspeak ( server vás zabanuje automaticky, v prípade banu od admina je ban permaban – trvalý zákaz na všetky serveri vrátane webu, teamspeaku …)

25. Zákaz nadávok urážok na administrátory moderátory serveru na webe, TeamSpeaku i v herným chatu

26. Zákaz spámovania chatu ve hre nezmyselnými správami bez významu

27. Je zakázané šírenie porna, či rasistických webových stránok.

28. V chate je povolene hovoriť iba česky, slovensky a anglicky .

29. Rešpektovať adminov a ostatných hráčov.




VIP

30. VIP bude po uplynutí expirácie VIP stornované bez ohľadu na to či hráč hral na serveri alebo nie

31. Pri špatne odoslané SMS nenesieme nijakú zodpovednosť, skontrolujte si text správy a číslo

32. Po akomkoľvek zakúpení Výhod nejde vrátiť peniaze! Zaslané peniaze sú brané ako sponzorovanie serverov „Dar“

33. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek VIP zmeniť / zrušiť a podobne.

34. VIP Hráč je povinní po WIPE nahlásiť zmenu Nicku ( mena ve hre ) aby mu mohli byť opäť pridelené výhody

35. Ak sa VIP hráč dopustí porušeniu pravidiel, tomuto hráčovi VIP výhody zanikajú bez nároku na obnovu / vrátenie peňazí

Všetky tresty, zákazy (bany) určuje admin podľa vlastného rozhodnutia.

Pokiaľ máte nejaký problém kontaktujte admina ( vid sekcia kontakty )

Leave a Reply