«

»

May 02

WIPE

Plánovaný WIPE všetkých legacy a experimental serverov v piatok dňa  4.5.2018 po 16 -17 hodine

Leave a Reply